Zapytania ofertowe

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w procedurze konkurencyjnej otwartej


Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach którego działa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola z siedzibą w Warszawie przy ul. Esperanto 5,
01-049 Warszawa, zaprasza Państwa do złożenia oferty na:
„Dostawę chemii basenowej do uzdatniania wody na pływalniach Ośrodka Sportu i Rekreacji
m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola w okresie od 1 lutego do 30 czerwca 2022 roku, nr 1/ZC/OSiR/2022”


Termin złożenia oferty - 21 stycznia 2022 r. do godz. 11:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w procedurze konkurencyjnej otwartej


Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach którego działa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola z siedzibą w Warszawie przy ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa, zaprasza Państwa do złożenia oferty na: "Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola na okres 24 miesięcy". (nr postępowania 77/ZC/OSIR/2021).


Termin złożenia oferty - 17 stycznia 2022 r. do godz. 14:00

Odpowiedź na pytania z dnia 12 stycznia 2022 r.

Odpowiedź na pytania z dnia 14 stycznia 2022 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w procedurze konkurencyjnej otwartej


Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach którego działa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola z siedzibą w Warszawie przy ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa, zaprasza Państwa do złożenia oferty na: wykonywanie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody na pływalniach Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola (nr postępowania 65/ZC/OSIR/2021).


Termin złożenia oferty - 20 grudnia 2021 r. do godz. 10:00


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w procedurze konkurencyjnej otwartej

Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach którego działa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola z siedzibą w Warszawie przy ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa, zaprasza Państwa do złożenia oferty na: Prowadzenie zajęć gimnastycznych aqua aerobic w Pływalni Foka” (nr postępowania 71/ZC/PF/OSIR/2021).Termin złożenia oferty - 10 grudnia 2021 r. do godz. 12:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w procedurze konkurencyjnej otwartej

Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach którego działa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola z siedzibą w Warszawie przy ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa, zaprasza Państwa do złożenia oferty na: Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć nauki pływania w Pływalni Foka” (nr postępowania 72/ZC/PF/OSIR/2021).Termin złożenia oferty - 10 grudnia 2021 r. do godz. 12:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w procedurze konkurencyjnej otwartej

Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach którego działa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola z siedzibą w Warszawie przy ul. Esperanto 5,
01-049 Warszawa, zaprasza Państwa do złożenia oferty na: „
Prowadzenie zajęć nauki pływania dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem korekcji wad postawy w Pływali Nowa Fala” (nr postępowania 74/ZC/PNF/OSiR/2021).Termin złożenia oferty - 10 grudnia 2021 r. do godz. 12:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w procedurze konkurencyjnej otwartej

Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach którego działa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola z siedzibą w Warszawie przy ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa, zaprasza Państwa do złożenia oferty na: „Prowadzenie zajęć gimnastycznych AQUA FITNESS w Pływali Nowa Fala” (nr postępowania 73/ZC/PNF/OSIR/2021).Termin złożenia oferty - 10 grudnia 2021 r. do godz. 12:00