Zapytania ofertowe

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w procedurze konkurencyjnej zamkniętej

Dostawa chemii basenowej do uzdatniania wody na pływalniach Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku, nr 16/ZC/OSiR/2021

Termin złożenia oferty - 22 czerwca 2021 r. do godz. 12:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w procedurze konkurencyjnej zamkniętej

wykonywanie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody na pływalniach Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola nr 12/ZC/OSIR/2021

Termin złożenia oferty - 24 maja 2021 r. do godz. 12:00