Zapytania ofertowe

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w procedurze konkurencyjnej zamkniętej


Miasto Stołeczne Warszawa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola (OSiR Wola) ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa, zwraca się z zapytaniem dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: „Wymiana zbiornika przelewowego do obiegu wanien jacuzzi w Pływalni Foka (w ilości 1 szt.)”
nr 10/ZC/PF/OSIR/2022
zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zaproszeniu.Termin złożenia oferty - 25 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w procedurze konkurencyjnej zamkniętej


Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach którego działa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola z siedzibą w Warszawie przy ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa, zaprasza Państwa do złożenia oferty na: „Dostawę filtrów do central wentylacyjnych w obiektach OSiR Wola w 2022 rok” (nr postępowania 3 /ZC/OSiR/2022).Termin złożenia oferty - 1 marca 2022 r. do godz. 12:00


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w procedurze konkurencyjnej zamkniętej


Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach którego działa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola z siedzibą w Warszawie przy ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa, zaprasza Państwa do złożenia oferty na: „Organizację maratonu Zumby z okazji Dnia Kobiet w dniu 05.03.2022 r." nr 4/ZC/OSIR/2022


Termin złożenia oferty - 28 lutego 2022 r. do godz. 12:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w procedurze konkurencyjnej otwartej


Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach którego działa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola z siedzibą w Warszawie przy ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa, zaprasza Państwa do złożenia oferty na: „Dostawę środków czystości niezbędnych do bieżącej działalności OSiR Wola w okresie
01.02.2022 r. – 30.06.2022 r. ”
nr 2/ZC/OSIR/2022


Termin złożenia oferty - 25 stycznia 2022 r. do godz. 11:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w procedurze konkurencyjnej otwartej


Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach którego działa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola z siedzibą w Warszawie przy ul. Esperanto 5,
01-049 Warszawa, zaprasza Państwa do złożenia oferty na:
„Dostawę chemii basenowej do uzdatniania wody na pływalniach Ośrodka Sportu i Rekreacji
m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola w okresie od 1 lutego do 30 czerwca 2022 roku, nr 1/ZC/OSiR/2022”


Termin złożenia oferty - 21 stycznia 2022 r. do godz. 11:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w procedurze konkurencyjnej otwartej


Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach którego działa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola z siedzibą w Warszawie przy ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa, zaprasza Państwa do złożenia oferty na: "Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola na okres 24 miesięcy". (nr postępowania 77/ZC/OSIR/2021).


Termin złożenia oferty - 25 stycznia 2022 r. do godz. 09:00

Odpowiedź na pytania z dnia 12 stycznia 2022 r.

Odpowiedź na pytania z dnia 14 stycznia 2022 r.

Odpowiedź na pytania z dnia 20 stycznia 2022 r.