Zapytania ofertowe

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w procedurze konkurencyjnej zamkniętej


Miasto Stołeczne Warszawa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola (OSiR Wola) ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa, zwraca się z zapytaniem dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie organizacji wydarzenia pod nazwą "Kercelak 2022 - Dziś panna Andzia ma wychodne"” nr 18/ZC/OSIR/2022 zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zaproszeniu.Termin złożenia oferty - 2 września 2022 r. do godz. 14:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w procedurze konkurencyjnej zamkniętej


Miasto Stołeczne Warszawa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola (OSiR Wola) ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa, zwraca się z zapytaniem dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: „Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach zajęć bezpłatnych oraz zajęć dla seniorów” nr 16/ZC/OSIR/2022 zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zaproszeniu.Termin złożenia oferty - 15 lipca 2022 r. do godz. 12:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w procedurze konkurencyjnej otwartej


Miasto Stołeczne Warszawa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola (OSiR Wola) ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa, zwraca się z zapytaniem dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawę chemii basenowej do uzdatniana wody na pływalniach Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Wola w okresie od 1 lipca 2022 roku do 30 grudnia 2022 roku" nr 13/ZC/PF/PNF/PD/OSIR/2022 zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zaproszeniu.Termin złożenia oferty - 20 czerwca 2022 r. do godz. 11:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w procedurze konkurencyjnej otwartej


Miasto Stołeczne Warszawa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola (OSiR Wola) ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa, zwraca się z zapytaniem dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: „Dostawę środków czystości do bieżącej działalności OSiR Wola w okresie 01 lipca 2022 r. - 31 grudnia 2022 r." nr 12/ZC/OSIR/2022 zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zaproszeniu.Termin złożenia oferty - 20 czerwca 2022 r. do godz. 11:00

"Uprzejmie informuję iż w załączniku nr 1.2 ulega zmianie łączna ilość produktu w pozycji nr 7 z powodu oczywistej omyłki pisarskiej tj. GLASREINIGER Płyn- łączna ilość produktu zmienia się z 1 na 10 szt. Termin składania ofert nie ulega zmianie"

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w procedurze konkurencyjnej zamkniętej


Miasto Stołeczne Warszawa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola (OSiR Wola) ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa, zwraca się z zapytaniem dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: „Wymiana zbiornika przelewowego do obiegu wanien jacuzzi w Pływalni Foka (w ilości 1 szt.)”
nr 10/ZC/PF/OSIR/2022
zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zaproszeniu.Termin złożenia oferty - 25 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00