Zapytania ofertowe

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w procedurze konkurencyjnej zamkniętej

Naprawa okładzin akustycznych na ścianach bocznych i szczytowych areny głównej oraz drewnianych drabinek na Hali sportowej Koło ul. Obozowa 60"
nr
47/ZC/OSiR/HO/2021

Termin złożenia oferty - 11 października 2021 r. do godz. 10:00