Zapytania ofertowe

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w procedurze konkurencyjnej zamkniętej

wykonywanie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody na pływalniach Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola nr 12/ZC/OSIR/2021