Zapytania ofertowe

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach którego działa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola z siedzibą w Warszawie przy ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa, zaprasza Państwa do złożenia oferty na: „Dostawę tonerów dla OSiR Wola i odbiór zużytych pojemników” nr 3/ZC/OSiR/2023  Termin złożenia oferty - 11 kwietnia 2023 r. do godz. 12:00 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Miasto Stołeczne Warszawa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola (OSiR Wola) ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa, zwraca się z zapytaniem dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: Wykonanie przeglądów i pomiarów w obiektach OSiR Wola w 2023 r.” nr 1/ZC/OSIR/2023 zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zaproszeniu.Termin złożenia oferty - 23 stycznia 2023 r. do godz. 12:00 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYMiasto Stołeczne Warszawa, w ramach którego działa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola z siedzibą w Warszawie przy ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa, zaprasza Państwa do złożenia oferty na: „Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć sportowo rekreacyjnych w ramach zajęć bezpłatnych oraz zajęć dla seniorów” nr 34/ZC/OSIR/2022 Termin złożenia oferty - 14 grudnia 2022 r. do godz. 13:00 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYMiasto Stołeczne Warszawa, w ramach którego działa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola z siedzibą w Warszawie przy ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa, zaprasza Państwa do złożenia oferty na: „Dostawę środków czystości niezbędnych do bieżącej działalności OSiR Wola w okresie 01.01.2023r. – 30.06.2023r. ” nr 27/ZC/OSIR/2022 Termin złożenia oferty - 29 listopada 2022 r. do godz. 11:00 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYMiasto Stołeczne Warszawa, w ramach którego działa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola z siedzibą w Warszawie przy ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa, zaprasza Państwa do złożenia oferty na: „Dostawę chemii basenowej do uzdatniania wody na pływalniach Ośrodka Sportu i Rekreacji  m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca  2023 roku, nr 19/ZC/OSiR/2022”.Termin złożenia oferty - 29 listopada 2022 r. do godz. 11:00 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Miasto Stołeczne Warszawa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola (OSiR Wola) ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa, zwraca się z zapytaniem dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: „Dostawa filtrów do central wentylacyjnych w obiektach OSiR Wola w 2023 r.”
nr 28/ZC/OSIR/2022 zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zaproszeniu.

Termin złożenia oferty - 27 października 2022 r. do godz. 12:00 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYMiasto Stołeczne Warszawa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola (OSiR Wola) ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa, zwraca się z zapytaniem dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: „dostawę niegazowanej naturalnej wody pitnej dla pracowników OSiR Wola wraz z instalacją dystrybutorów” nr 22/ZC/OSIR/2022 zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zaproszeniu.Termin złożenia oferty - 13 października 2022 r. do godz. 12:00 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Miasto Stołeczne Warszawa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola (OSiR Wola) ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa, zwraca się z zapytaniem dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie organizacji wydarzenia pod nazwą "Kercelak 2022 - Dziś panna Andzia ma wychodne"” nr 18/ZC/OSIR/2022 zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zaproszeniu.Termin złożenia oferty - 2 września 2022 r. do godz. 14:00 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYMiasto Stołeczne Warszawa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola (OSiR Wola) ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa, zwraca się z zapytaniem dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: „Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach zajęć bezpłatnych oraz zajęć dla seniorów” nr 16/ZC/OSIR/2022 zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zaproszeniu.Termin złożenia oferty - 15 lipca 2022 r. do godz. 12:00 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYMiasto Stołeczne Warszawa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola (OSiR Wola) ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa, zwraca się z zapytaniem dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawę chemii basenowej do uzdatniana wody na pływalniach Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Wola w okresie od 1 lipca 2022 roku do 30 grudnia 2022 roku" nr 13/ZC/PF/PNF/PD/OSIR/2022 zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zaproszeniu.Termin złożenia oferty - 20 czerwca 2022 r. do godz. 11:00 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYMiasto Stołeczne Warszawa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola (OSiR Wola) ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa, zwraca się z zapytaniem dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: „Dostawę środków czystości do bieżącej działalności OSiR Wola w okresie 01 lipca 2022 r. - 31 grudnia 2022 r." nr 12/ZC/OSIR/2022 zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zaproszeniu.Termin złożenia oferty - 20 czerwca 2022 r. do godz. 11:00 

"Uprzejmie informuję iż w załączniku nr 1.2 ulega zmianie łączna ilość produktu w pozycji nr 7  z powodu oczywistej omyłki pisarskiej tj. GLASREINIGER Płyn- łączna ilość produktu zmienia się z 1 na 10 szt. Termin składania ofert nie ulega zmianie" 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYMiasto Stołeczne Warszawa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola (OSiR Wola) ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa, zwraca się z zapytaniem dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: „Wymiana zbiornika przelewowego do obiegu wanien jacuzzi w Pływalni Foka (w ilości 1 szt.)”
nr 10/ZC/PF/OSIR/2022 zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zaproszeniu. Termin złożenia oferty - 25 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00