Unieważnione i archiwalne przetargi

Przetarg nr 1/P/OSiR/2021 - "Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy
w dzielnicy Wola":

https://osirwola.ezamawiajacy.pl/pn/osirwola/demand/notice/public/47284/details

Przetarg nr 2/P/OSiR/2021 - "Świadczenie kompleksowej usługi nadzoru ratowniczego nad osobami korzystającymi z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola":

https://osirwola.ezamawiajacy.pl/pn/osirwola/demand/notice/public/47280/details