PLATFORMA e-ZAMAWIAJĄCY OSiR Wola


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę e-Zamawiający,
która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu
składanie ofert na drodze elektronicznej.
Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności
oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta,
które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert,
rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie
od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23
lub
oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp
oraz wyłączonych z Pzp poprzez link:
https://osirwola.ezamawiajacy.pl/

Aktualne przetargi


Unieważnione i archiwalne przetargi