Konkurs ofert na odpłatne udostępnianie małej niecki na pływalni przy ul. Kasprzaka 1/3 w Warszawie - Pływalnia Delfin OSiR m.st. Warszawy w dzielnicy Wola z dnia 05.08.2019r.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.08.2019r. o godz. 12.30., w siedzibie OSiR Wola ul.Esperanto 5, Warszawa 01-049

Do pobrania: