Wykaz nieruchomości aktualnie przeznaczonych do najmu/dzierżawy

Aktualne konkursy

Przepisy i wzory dokumentów


Zarządzenie w sprawie procedury przeprowadzania konkursu ofert na oddanie w dzierżawę - najem nieruchomości lub ich części w obiektach pozostających w dysponowaniu Ośrodka Sportu (Zarządzenie Nr 1 /2019 ) (plik pdf do pobrania)

Archiwalne konkursy na najem/dzierżawę

Parking przy Hali Sportowej "REDUTA" 26.11.2018 r.

W nawiązaniu do ogłoszenia na konkurs ofert na dzierżawę na okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. nieruchomości, położonej na terenie Hali Reduta o powierzchni 850 m2, z przeznaczeniem na parking samochodowy z dnia 19.12.2018r. informujemy iż zmianie ulega termin składania ofert i przesunięty zostaje na dzień 28.12.2018r. godzina złożenia oferty do 10:00, otwarcie ofert: 10:30.