Roczny wykaz nieruchomości aktualnie przeznaczonych do najmu/dzierżawy

Aktualne oferty/konkursy

Dzierżawa powierzchni przeznaczonej pod automat vendingowy, Hala Reduta z dnia 17.04.2023 r.

Dzierżawa powierzchni przeznaczonej na parking samochodowy, Pływalnia Delfin z dnia 25.01.2023 r.

Dzierżawa powierzchni przeznaczonej pod automat vendingowy, Pływalnia Delfin z dnia 20.02.2023 r.

Dzierżawa powierzchni przeznaczona pod stację bazową i urządzenie telekomunikacyjne, Pływalni Delfin z dnia 30.05.2022 r.

Przepisy i wzory dokumentów


Zarządzenie w sprawie procedury przeprowadzania konkursu ofert na oddanie w dzierżawę - najem nieruchomości lub ich części w obiektach pozostających w dysponowaniu Ośrodka Sportu (Zarządzenie Nr 1 /2019 ) (plik pdf do pobrania)

Archiwalne konkursy na najem/dzierżawę 

Parking przy Hali Sportowej "REDUTA" 26.11.2018 r.

W nawiązaniu do ogłoszenia na konkurs ofert na dzierżawę na okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. nieruchomości, położonej na terenie Hali Reduta o powierzchni 850 m2, z przeznaczeniem na parking samochodowy z dnia 19.12.2018r. informujemy iż zmianie ulega termin składania ofert i przesunięty zostaje na dzień 28.12.2018r. godzina złożenia oferty do 10:00, otwarcie ofert: 10:30.