Zawody Sportowe
Szkół Podstawowych dzielnicy Wola

Foto relacja