Wielki mecz charytatywny koszykówki
w Warszawie

Foto relacja