Budżet Obytwatelski

Głosowania na projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie w Budżecie Obywatelski

Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowania na projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie w Budżecie Obywatelskim,

Projekty poddane pod głosowanie:

(plik pdf do pobrania)

(plik pdf do pobrania)

(plik pdf do pobrania)