Bezpłatne zajęcia zumby

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia zumby dla rodzin z dziećmi i osób
z niepełnosprawnościami.

Zajęcia dla rodzin są prowadzone w poniedziałki w godzinach wieczornych
i są wspaniałą okazją na miłe, aktywne spędzenie czasu z rodziną.

Zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami są prowadzone w czwartki w godzinach przedpołudniowych i są doskonałą szansą na rekreacje i poprawienie sprawności fizycznej.