Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Wola

Celem OSiR Wola jest działanie na rzecz mieszkańców w zakresie organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych, tworzenie warunków do upowszechniania uprawiania sportu, tworzenie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.

W naszych zasobach znajdują się trzy pływalnie oraz dwie hale sportowe.

Ogłoszenia

Ogłoszenie Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

o wynikach naboru przedstawicieli mieszkańców

na kandydatów do

III kadencji Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. WarszawyZgodnie z postanowieniami Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Wola

m.st. Warszawy zmienionego Uchwałą Nr XXXVIII/143/2022 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 12 kwietnia 2022 roku zmieniającej uchwałę nr V/25/2015 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Burmistrz Dzielnicy Wola

m.st. Warszawy ogłasza:


I. Lista naboru przedstawicieli mieszkańców na kandydatów do III kadencji Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy:


  1. Dworakowska Grażyna

  2. Kardaszewicz Anna

  3. Molenda Ewa

  4. Patkowska Ewa

  5. Poczmańska Elżbieta


II. W związku ze zgłoszeniem się mniejszej liczby kandydatów

do Wolskiej Rady Seniorów niż przewiduje Statut WRS, głosowanie nie znajduje uzasadnienia.

Ww. kandydaci zostaną powołani przez Zarząd Dzielnicy Wola

m.st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.Burmistrz Dzielnicy Wola

m.st. Warszawy

Krzysztof StrzałkowskiPrzydatne linki: