Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Wola

Celem OSiR Wola jest działanie na rzecz mieszkańców w zakresie organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych, tworzenie warunków do upowszechniania uprawiania sportu, tworzenie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.

W naszych zasobach znajdują się trzy pływalnie oraz dwie hale sportowe.

Aktualności:

Wakacyjne zawody na pływalni Nowa Fala

Serdecznie zapraszamy na udział w wakacyjnych zawodach pływackich na pływalni Nowa Fala ul. Garbińskiego 1. Zawody są organizowane pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Krzysztofa Strzałwkowskiego. Więcej informacji w poniższych linkach


Regulamin zawodów (link pdf do pobrania)

Załącznik zgłoszenia do zawodów (link do pobrania)

Zgoda na udział dziecka w zawodach (link pdf do pobrania)

Załącznik COVID-19 (link pdf do pobrania)
🏊‍♀️🏊🏊‍♂️🏊‍♀️

W związku z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów i otwarciem obiektów w reżimie sanitarnym dla Mieszkańców, wznawiamy w czerwcu zajęcia dla Seniorów na pływalniach OSiR Wola.


Zapisy bezpośrednio u obsługi obiektów

➡️ https://www.osirwola.pl/obiekty ☎️💻📞📲

Pływalnia Foka (ul. Esperanto 5);

Pływalnia Nowa Fala (ul. Garbińskiego 1)

Pływalnia Delfin (ul. Kasprzaka 1/3)


Szanowni Państwo,


Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. poz. 905 zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że od 28 maja br. udostępnione zostają obiekty #OSiR #Wola z utrzymaniem obostrzeń sanitarnych m.in. z zachowaniem max. 50 proc. obłożenia obiektu, na trybunach będzie mogło przebywać max. 50 proc. widzów oraz na siłowniach 1 os. na 15 m²


Kontakt do obiektów:

➡️ https://www.osirwola.pl/obiekty ☎️💻📞📲

Pływalnia Foka (ul. Esperanto 5);

Pływalnia Nowa Fala (ul. Garbińskiego 1)

Pływalnia Delfin (ul. Kasprzaka 1/3)

Hala Reduta (ul. Redutowa 37)

Hala Koło (ul. Obozowa 60)


⛹️‍♀️🏊‍♀️🤾‍♂️⚽️🏊‍♀️ 🤸‍♂️🏐🏊‍♀️🥋


Fundacja Zdrowy Ruch po raz kolejny organizuje #1MILA, która rusza we wrześniu w dwóch miastach!


1MILA to impreza dla amatorów, na której każdy może poczuć się jak na prawdziwym mityngu lekkoatletycznym! W tym roku odbędą się dwie edycje – w Warszawie (11.09) i Poznaniu (26.09).

Będzie można zmierzyć się w aż czterech konkurencjach biegowych, a dodatkowo wesprzeć program stypendialny „WYBIEGAJ w PRZYSZŁOŚĆ” dla młodych, zdolnych sportowców.


Zapisy na wszystkie biegi w ramach 1MILI odbywają się przez stronę www.1mila.pl

Szanowni Państwo,


Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. poz. 814 zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że od 4 maja br. będą udostępnione poniższe obiekty #OSiR #Wola w reżimie sanitarnym:

➡️ Pływalnia Foka (ul. Esperanto 5); Pływalnia Nowa Fala (ul. Garbińskiego 1) 🏊‍♀️🏊🏊‍♂️ oraz Hala Reduta (ul. Redutowa 37) i Hala Koło (ul. Obozowa 60) ⛹️‍♀️🤾‍♂️⚽️🤸‍♂️🏐🥋 otwarte dla:

- sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

- zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133);

- zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej;

- zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

- zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych;

- dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

- zajęć zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18-tego roku życia, przy czym na basenie może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia basenu, pod warunkiem prowadzenia działalności bez udziału publiczności.

➡️ Pływalnia Delfin (ul. Kasprzaka 1/3) zostanie udostępniona od 10 maja br. 🏊‍♀️🏊🏊‍♂️,‼️ Korzystanie z udostępnionych obiektów jest możliwe tylko po wcześniejszym skontaktowaniu się z kierownictwem obiektów w godzinach 8:00-16:00 ☎️💻📞📲
Polecenie wstrzymania pracy na kolejny okres tj. od 01.05.2021 r. do 09.05.2021 r.

W związku ze stanem epidemii, ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zakazana została działalność związana ze sportem i rekreacją, w szczególności basenów, siłowni i klubów fitness.

W związku z powyższym, w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola na poszczególnych obiektach nastąpił czasowy przestój w wielu obszarach działalności, w tym również w zakresie należącym do zakresu obowiązków pracowniczych na poszczególnych stanowiskach: ratownik - instruktor pływania, instruktor sportu, kasjer, dozorca nocny oraz pracownik zaplecza sportowego. Informuję, iż ogłoszony w dniu 12.03.2021 r. przestój ulega przedłużeniu do dnia 09.05.2021 r.


🙌🏃‍♂️🏃‍♀️🏃🙌 Ruszała Charytatywna 1MILA ‼️

Dobroczynna, motywująca i bezpłatna! Weź udział w Charytatywnej 1MILI ‼️

Pomagaj każdą wybieganą milą i wygrywaj akcesoria sportowe!


💡✅ Charytatywna 1MILA powstała, by zmotywować do regularnego biegania, dbania o swoje zdrowie, a także by wesprzeć młodych, zdolnych biegaczy w rozwoju karier sportowych.

Charytatywna 1MILA to bezpłatna, wirtualna rywalizacja biegowa na dystansie 1 mili (1609m). Dystanse 1 mili pokonuje się indywidualnie, w dowolnym miejscu w Polsce i rejestruje wyniki swoich biegów poprzez prosty formularz na stronie.


💡✅ KAŻDA MILA POMAGA!

Wszystkie przebiegnięte w zabawie mile są przeliczane na złotówki na cel charytatywny - czyli wsparcie programu stypendialnego "WYBIEGAJ w PRZYSZŁOŚĆ" Fundacji Zdrowy Ruch. Dzięki udziale w zabawie, każdy może dołożyć swoją cegiełkę do sukcesu przyszłych Mistrzów!


💡✅ KAŻDY MOŻE WYGRAĆ!

Co dwa tygodnie rywalizacja jest podsumowywana i wyłaniani są etapowi zwycięzcy. Nagradzani są nie tylko najszybsi, ale też najbardziej zaangażowani uczestnicy. Nagrodami w zabawie są akcesoria treningowe i biegowe marki Decathlon. Każdy ma szanse je sobie wybiegać!


➡️ Akcja trwa do 20 czerwca 2021. Więcej informacji: https://1mila.pl/charytatywna1mila/ ⏰📅⏰


Polecenie wstrzymania pracy na kolejny okres tj. od 26.04.2021 r. do 30.04.2021 r.

W związku ze stanem epidemii, ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zakazana została działalność związana ze sportem i rekreacją, w szczególności basenów, siłowni i klubów fitness.

W związku z powyższym, w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola na poszczególnych obiektach nastąpił czasowy przestój w wielu obszarach działalności, w tym również w zakresie należącym do zakresu obowiązków pracowniczych na poszczególnych stanowiskach: ratownik - instruktor pływania, instruktor sportu, kasjer, dozorca nocny oraz pracownik zaplecza sportowego. Informuję, iż ogłoszony w dniu 12.03.2021 r. przestój ulega przedłużeniu do dnia 30.04.2021 r.

Szanowni Państwo,


Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. poz. 700 zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że do 25 kwietnia br.:

➡️ Pływalnia Foka ul. Esperanto 5 oraz Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3 pozostają zamknięte ‍🚫🚫

➡️ Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 – pozostaje otwarta wyłącznie dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich oraz igrzysk głuchych 🏊‍♀️🏊

➡️ korzystanie z Hali Reduta i Hali Koło jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy lub zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.


‼️ Korzystanie z udostępnionych obiektów jest możliwe tylko po wcześniejszym skontaktowaniu się z kierownictwem obiektu w godzinach 8:00-16:00.


Polecenie wstrzymania pracy na kolejny okres tj. od 19.04.2021 r. do 25.04.2021 r.

W związku ze stanem epidemii, ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zakazana została działalność związana ze sportem i rekreacją, w szczególności basenów, siłowni i klubów fitness.

W związku z powyższym, w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola nastąpił czasowy przestój w wielu obszarach działalności, w tym również w zakresie należącym do zakresu obowiązków pracowniczych na stanowiskach: ratownik - instruktor pływania, instruktor sportu, kasjer, dozorca nocny oraz pracownik zaplecza sportowego. Informuję, iż ogłoszony w dniu 12.03.2021 r. przestój ulega przedłużeniu do dnia 25.04.2021 r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2021r. poz. 617 zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy że od dnia 2 kwietnia 2021r. do odwołania zamknięte zostają pływalnie OSiR Wola:

➡️ Pływalnia Foka ul. Esperanto 5 oraz Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3 🚫🚫

➡️ Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 – otwarta pozostanie wyłącznie członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich i paraolimpijskich 🏊‍♀️🏊

‼️ Korzystanie z tego obiektu jest możliwe tylko po wcześniejszym skontaktowaniu się z kierownictwem obiektu w godzinach 8:00-16:00 pod adresem nowafala@osirwola.pl lub telefonicznie 22 877 21 25.

Polecenie wstrzymania pracy na kolejny okres tj. od 29.03.2021 r. do 09.04.2021 r.

W związku ze stanem epidemii, ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zakazana została działalność związana ze sportem i rekreacją, w szczególności basenów, siłowni i klubów fitness.

W związku z powyższym, w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola nastąpił czasowy przestój w wielu obszarach działalności, w tym również w zakresie należącym do zakresu obowiązków pracowniczych na stanowiskach: ratownik - instruktor pływania, instruktor sportu, kasjer, dozorca nocny oraz pracownik zaplecza sportowego. Informuję, iż ogłoszony w dniu 12.03.2021 r. przestój ulega przedłużeniu do dnia 09.04.2021 r.Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2021r. poz. 446 zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy że od dnia 27 marca 2021r. do odwołania zamknięte zostają pływalnie OSiR Wola – Pływalnia Foka ul. Esperanto 5 oraz Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3. Otwarta pozostaje Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 – tylko dla członków kadry narodowej Polskiego Związku Sportowego. Korzystanie z tego obiektu jest możliwe tylko po wcześniejszym skontaktowaniu się z kierownictwem obiektu w godzinach 8:00-16:00 pod adresem nowafala@osirwola.pl lub telefonicznie 22 877 21 25.

Pozostałe obiekty OSiR Wola – Hala sportowa Koło ul. Obozowa 60 i Hala sportowa Reduta ul. Redutowa 37 funkcjonują zgodnie z wytycznymi obowiązujących rozporządzeń

"KOBIECA STREFA ROZWOJU - COACHING DLA KOBIET"

Burmistrz Krzysztof Strzałkowski serdecznie zaprasza 8 marca 🌷 (poniedziałek) do udziału w zapisach na cykl bezpłatnych warsztatów i szkoleń pn. "KOBIECA STREFA ROZWOJU - COACHING DLA KOBIET". Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich kobiet, bez względu na wiek, wykształcenie, sytuację życiową i status materialny.


Drodzy Seniorzy,

z przyjemnością informujemy, że od pierwszego marca ruszają zajęcia sportowo - rekreacyjne na pływalniach OSiR Wola:


Szczegółowe informacje dotyczące zajęć i zapisów, są udzielane bezpośrednio w obiektach.

Drodzy Mieszkańcy 🎉🙂 🎉🙂🥳

ZAPRASZAMY do korzystania z naszych pływalni już od 15 lutego br.

✅ Pływalnia Foka otwarta

👉 poniedziałek - piątek 6:00 - 22:00;

👉 sobota - niedziela 8:00 - 22:00;

✅ Pływalnia Delfin otwarta

👉 poniedziałek - piątek 7:00 - 22:00;

👉 sobota - niedziela 8:00 - 22:00;

✅ Pływalnia Nowa Fala

👉 poniedziałek - piątek 7:00 -22:00;

👉 sobota - niedziela 8:00 - 22:00.


Sportowo i Bezpiecznie tylko z OSiR WOLA
🏊‍♀️‍🏊‍♂️🤽‍♀️️🏊️‍🏊‍♂️


Szanowni Państwo,

mimo zapowiedzi rządowych, że otwarcie basenów ma nastąpić już 12.02.2021 r., cały czas nie jesteśmy wstanie określić na jakich zasadach to nastąpi. Musimy czekać na rozporządzenie Rady Ministrów. Obecnie dysponujemy informacjami zawartymi jedynie w projekcie takiego rozporządzenia oraz uzyskanymi podczas rządowych przekazów medialnych. W obu przypadkach znajduje się wiele sprzecznych komunikatów. Przeszłość również udowadnia, że zapowiedzi różnią się z ostatecznymi rozwiązaniami.

Dlatego też na Woli planujemy otworzyć pływalnie dopiero 15.02.2021 r.. Chcemy się dobrze przygotować, aby zapewnić Państwu maksimum bezpieczeństwa na naszych obiektach. Wszelkie konkretne informacje przekażemy państwu po ukazaniu się Rozporządzenia.

Proszę o cierpliwość, dbajcie o siebie.

Polecenie wstrzymania pracy na kolejny okres tj. od 01.02.2021 r. do 14.02.2021 r.

W związku ze stanem epidemii, ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zakazana została działalność związana ze sportem i rekreacją, w szczególności basenów, siłowni i klubów fitness.

W związku z powyższym, w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola nastąpił czasowy przestój w wielu obszarach działalności, w tym również w zakresie należącym do zakresu obowiązków pracowniczych na stanowiskach: ratownik - instruktor pływania, instruktor sportu, kasjer, dozorca nocny oraz pracownik zaplecza sportowego. Informuję, iż ogłoszony w dniu 01.01.2021 r. przestój ulega przedłużeniu do dnia 14.02.2021 r.

Polecenie wstrzymania pracy na kolejny okres tj. od 18.01.2021 r. do 31.01.2021 r.

W związku ze stanem epidemii, ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zakazana została działalność związana ze sportem i rekreacją, w szczególności basenów, siłowni i klubów fitness.

W związku z powyższym, w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola nastąpił czasowy przestój w wielu obszarach działalności, w tym również w zakresie należącym do zakresu obowiązków pracowniczych na stanowiskach: ratownik - instruktor pływania, instruktor sportu, kasjer, dozorca nocny oraz pracownik zaplecza sportowego. Informuję, iż ogłoszony w dniu 01.01.2021 r. przestój ulega przedłużeniu do dnia 31.01.2021 r.

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją informujemy, że z dniem 1 grudnia 2020 roku obowiązywać będą następujące godziny funkcjonowania obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola:

1. Pływalnia Foka: poniedziałek - piątek 6:00 - 22:00

sobota-niedziela: 8:00 - 14:00

2. Pływalnia Delfin: poniedziałek – piątek 7:00 - 22:00

sobota 8:00 - 17:00

niedziela 8:00 - 16:00

3. Pływalnia Nowa Fala: poniedziałek – piątek 7:00 - 22:00

sobota - niedziela 8:00 - 14:00

4. Hala Reduta: poniedziałek - piątek 7:00 - 22:00

sobota - niedziela 8:00 - 15:00

5. Hala Koło: poniedziałek - piątek 8:00 - 22:00

sobota - niedziela 8:00 - 22:00

Szanowni klienci

W związku z opublikowanym w dniu 16.10.2020 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1829) informujemy, iż z dniem 19.10.2020 r. korzystanie z pływalni OSiR Wola możliwe jest wyłącznie dla:

− przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (m.in. podmioty zajmujące się nauką pływania, trenerzy i instruktorzy sportowi itp.)

− innych podmiotów w ramach prowadzonej działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (m.in. kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe),

− publicznych i niepublicznych placówek oświatowych.

Wstrzymuje się do odwołania sprzedaż biletów jednorazowych dla klientów indywidualnych, z wyłączeniem uczestnictwa w organizowanych w danym obiekcie zajęciach sportowych.

Sauna i jacuzzi są wyłączone z użytkowania.

Serdecznie zapraszamy

W związku z opublikowanym w dniu 16.10.2020 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1829) informuję, iż z dniem 19.10.2020 r. nasze pływalnie zostaną ponownie otwarte dla podmiotów i osób wskazanych w zmienionym § 6 ust. 1 pkt. 2 ppkt. b) tj. "przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w ust. 13, studentów i uczniów - w ramach zajęć na uczelni lub w szkole". Tym samym cofam przestój dla pracowników ogłoszony od dnia 19.10. 2020 r. do dnia 31.10.2020 r.

Szanowni Klienci,

od 17.10.2020 r. (sobota) Pływalnie: Delfin ul. Kasprzaka 1/3; Foka ul. Esperanto 5; Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 oraz siłownie w Hali Reduta ul. Redutowa 37 i Hali Koło ul. Obozowa 60 do odwołania będą nieczynne. Wszystkie karnety na pływalnie i siłownię zostaną przedłużone o termin zawieszenia działalności.

Mecze rozgrywane na terenie naszych boisk, będą odbywać się bez udziału publiczności.

Związane jest to z wejściem Warszawy do tzw. strefy czerwonej w związku z rozprzestrzenianiem się #koronawirusa To oznacza dodatkowe obostrzenia i ograniczenia.

Bądźmy odpowiedzialni, dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych, stosujmy się do nowych zasad.

Jeśli możesz - #ZostańwDomu.

Polecenie wstrzymania pracy na okres od 19.10.2020 r. do 31.10.2020 r.

W związku ze stanem epidemii, ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zakazana została działalność związana ze sportem i rekreacją, w szczególności basenów, siłowni i klubów fitness.

W związku z powyższym, w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola na Pływalniach "Delfin", "Nowa Fala" oraz "Foka" nastąpi czasowy przestój w wielu obszarach działalności, w tym również w zakresie należącym do zakresu obowiązków pracowniczych na stanowiskach: ratownik - instruktor pływania, kasjer, dozorca nocny oraz pracownik zaplecza sportowego.

Szanowni Mieszkańcy,

z przyczyn niezależnych od OSiR Wola informujemy, że siłownia w Hali Reduta przy ul. Redutowej 37 w Warszawie, będzie nie czynna w okresie od 10 do 31 października br. Serdecznie zapraszamy do korzystania z siłowni znajdującej się w Halo Koło.

Karnety będą przedłużane o czas zamknięcia siłowni.

Za utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Mieszkańcy,

z przyczyn niezależnych od OSiR Wola informujemy, że siłownia w Hali Reduta przy ul. Redutowej 37 w Warszawie, będzie nie czynna w okresie od 10 do 31 października br.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z siłowni znajdującej się w Halo Koło.

Karnety będą przedłużane o czas zamknięcia siłowni.


Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Szanowni Mieszkańcy ‼️


w związku z zagrożenia epidemiologicznym oraz wprowadzeniem strefy żółtej w całej Polsce z przykrością informujemy, że wszelkie wydarzenia sportowe realizowane na obiektach OSiR Wola będą odbywały się bez udziału publiczności.Uwaga‼️

Od soboty w całej Polsce, również w Mieście Stołecznym Warszawa, obowiązywać będą zasady tzw. strefy żółtej. To oznacza dodatkowe obostrzenia. Noszenie masek w przestrzeni publicznej będzie obowiązkowe.

Drodzy Seniorzy,

z przyjemnością informujemy, że od pierwszego października ruszają zajęcia sportowo - rekreacyjne w ramach "Programu Senior 2020", na Obiektach OSiR Wola:

  • Hala Reduta;

  • Pływalnia Delfin;

  • Pływalnia Nowa Fala;

  • Pływalnia Foka.

Zapisy na zajęcia ruszają 30 września br. w obiektach których odbywać się będą zajęcia.

Szanowni Państwo,

z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną oraz mając na uwadze Wasze bezpieczeństwo, zajęcia w ramach "Programu Senior 2020" planujemy rozpocząć na początku października ⚠️


Z góry przepraszamy za zaistniałe niedogodności.

🏊‍♂️🏊‍♀️ zapraszamy szkółki pływackie na najem torów wg. cennika obowiązującego na pływalniach: Foka, Delfin oraz Nowa Fala 🏊‍♀️🏊‍♂️

Drodzy klienci,

informujemy, iż pływalnie Sportowe OSIR Wola będą otwarte.

  • Pływalnia Foka ul. Esperanto 1 - otwarcie 15 czerwca

  • Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3 - otwarcie 15 czerwca

  • Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 - otwarcie 1 lipca

Obiekty będą objęte restrykcjami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19.

Na wszystkie obiekty, serdecznie zapraszamy!

Polecenie wstrzymania pracy na kolejny okres tj. od 15.06.2020 r. do 30.06.2020 r.

W związku ze stanem epidemii, ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zakazana została działalność związana ze sportem i rekreacją, w szczególności basenów, siłowni i klubów fitness.

W związku z powyższym, w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola na Pływalni "Nowa Fala" nastąpił czasowy przestój w wielu obszarach działalności, w tym również w zakresie należącym do zakresu obowiązków pracowniczych na stanowiskach: ratownik - instruktor pływania, kasjer, dozorca nocny oraz pracownik zaplecza sportowego . Informuję, iż ogłoszony w dniu 01.04.2020 r. przestój ulega przedłużeniu dla w/w stanowisk pracy do dnia 30.06.2020 r.

AKTUALNOŚCI:

Polecenie wstrzymania pracy na kolejny okres tj. od 07.06.2020 r. do 14.06.2020 r.

W związku ze stanem epidemii, ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zakazana została działalność związana ze sportem i rekreacją, w szczególności basenów, siłowni i klubów fitness.

W związku z powyższym, w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola nastąpił czasowy przestój w wielu obszarach działalności, w tym również w zakresie należącym do zakresu obowiązków pracowniczych na stanowiskach: ratownik - instruktor pływania, kasjer, dozorca nocny na Pływalni "Nowa Fala" oraz pracownik zaplecza sportowego na Pływalni "Nowa Fala". Informuję, iż ogłoszony w dniu 01.04.2020 r. przestój ulega przedłużeniu dla w/w stanowisk pracy do dnia 14.06.2020 r.

Polecenie wstrzymania pracy na kolejny okres tj. od 01.06.2020 r. do 06.06.2020 r.

W związku ze stanem epidemii, ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zakazana została działalność związana ze sportem i rekreacją, w szczególności basenów, siłowni i klubów fitness.

W związku z powyższym, w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola nastąpił czasowy przestój w wielu obszarach działalności, w tym również w zakresie należącym do zakresu obowiązków pracowniczych na stanowiskach: ratownik - instruktor pływania, instruktor sportu, kasjer, dozorca nocny oraz pracownik zaplecza sportowego. Informuję, iż ogłoszony w dniu 01.04.2020 r. przestój ulega przedłużeniu do dnia 06.06.2020 r.

Warszawa odmraża obiekty sportowe

Od 14 maja zostaną otwarte ośrodki sportowe, których działalność dopuszczają rządowe wytyczne, a więc obiekty, funkcjonujące na otwartej przestrzeni - boiska piłkarskie, warszawskie Orliki i Syrenki (wielofunkcyjne obiekty sportowo-rekreacyjne), korty tenisowe, bieżnie oraz infrastruktura przyszkolna. Wciąż pozostaną zamknięte pływalnie czy hale sportowe.


W ośrodkach sportowych będą musiały być stosowane obostrzenia sanitarne, które dotyczą m.in strefy przemieszczania się, aby uczestnicy i trenerzy rozpoczynający i kończący swoje aktywności fizyczne nie mieli ze sobą kontaktu lub kontakt ten był możliwie najbardziej ograniczony; ustalenia limitów osób, korzystających z kortu tenisowego, gdzie w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż czterech uczestników i jeden trener, natomiast na bieżni lekkoatletycznej będzie obowiązywał jeden tor odstępu między uczestnikami.

Więcej na ➡ um.warszawa.pl

#WarszawaWspiera

– W ostatnich latach szereg kampanii podniosło poziom świadomości społecznej na temat problemu przemocy domowej. Mam nadzieję, że także w tym trudnym czasie zaprocentuje to większą wrażliwością na losy drugiego człowieka i reagowaniem w sytuacjach, gdy innej osobie „za ścianą” dzieje się krzywda – mówi Rafał Trzaskowski Prezydent m.st. Warszawy - Zdajemy sobie sprawę, że epidemia nie zakończyła zjawiska przemocy domowej. Co więcej, konieczność pozostawania w domu zwiększa ryzyko wystąpienia agresywnych zachowań i przemocy wobec członków rodziny. Stolica nieprzerwanie świadczy pomoc ofiarom przemocy.


✅👀👉 Nie bądź obojętny - jeżeli widzisz lub doznajesz przemocy ze strony osoby najbliższej, zwrócić się o pomoc:

📲💻 http://um.warszawa.pl/antyprzemocowa/

Akcja "Kupuj na Woli"

"Dzielnica Wola startuje z akcją „Kupuj na Woli”, której celem jest wspieranie lokalnych restauratorów oferujących dania na wynos oraz sklepikarzy świadczących usługę dostawy zakupów do domu.

Wprowadzone ograniczenia związane z pandemią koronawirusa odbijają się negatywnie na sytuacji wolskich przedsiębiorców. Zamknięte są restauracje i lokale gastronomiczne. Wiele z nich oferuje dania na wynos, a niektóre sklepy zaczynają dowozić zakupy do domu. W związku z tym Dzielnica uruchamia akcję „Kupuj na Woli”. – Chcemy wspierać wolskich restauratorów i właścicieli lokali gastronomicznych oferujących dania na wynos oraz sklepikarzy świadczących usługę dostawy zakupów do domu. Dlatego zachęcam wszystkich przedsiębiorców działających na Woli, którzy świadczą tego typu usługi do przesyłania na adres mailowy kupujnawoli@um.warszawa.pl chęci wzięcia udziału w tej akcji – mówi Krzysztof Strzałkowski- Burmistrz Dzielnicy Wola – Jednocześnie zachęcam mieszkańców do korzystania z oferty wolskich usługodawców – dodaje..."

Więcej informacji na stronie

👉 https://wola.waw.pl/2020/04/08/akcja-kupuj-na-woli-wspierajmy-lokalnych-przedsiebiorcow/


Zapraszamy do skorzystania z Pływalni "Delfin"

Przed nami gorące dni, a jednym z najlepszych pomysłów na aktywne spędzenie czasu jest Pływalnia Delfin, do skorzystania z której serdecznie zachęca Burmistrz Dzielnicy Wola Krzysztof Strzałkowski

Delfin otwarcie.mov
OSiR Wola

Zapraszamy do naszych obiektów

zakochaj się w Warszawie sportowej na Woli

Zachęcamy do skorzystania z dobrych praktyk tj. szkolenia z BHP "siedzenia" przygotowanego przez Emilię Wołyniec

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Zarówno praca stacjonarna jak i home office niesie ze sobą pewne zagrożenia. Pamiętajcie o dbaniu o swoje zdrowie i róbcie przerwy na drobną gimnastykę 💪

✅➡ Zachęcamy do skorzystania z poradnika przygotowanego przez Emilię Wołyniec 👏👏


Album ze slajdami na FB

Szanowni Mieszkańcy,

aby zapobiegać zakażeniom wirusami - Pamiętajmy‼️

✅ należy dbać o czystość rąk 💧👐🧼💧

✅ podczas kichania i kaszlu zasłaniamy usta i nos 🤧🤚🤧

✅ po wykorzystaniu chusteczki, od razu ją wyrzucamy i dokładnie myjemy ręce 🗑🚮❗️


Więcej szczegółów w poniższych plakatach informacyjnych.

Pilnie poszukujemy do pracy na stanowisko pracownika zaplecza sportowego (sprzątanie).

Oferujemy pracę na podstawie umowy o pracę, wynagrodzenie zasadnicze 2600 zł + dodatek stażowy oraz premia.

Ponadto wypłacamy: nagrody jubileuszowe, trzynastą pensję oraz realizujemy wypłaty z funduszu socjalnego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny (22) 636 70 45 wew. 121 lub osobiście w siedzibie firmy przy ul. Esperanto 5


19.07.29 - informacja - wycinka drzew.pdf

Uprzejmie prosimy o uwagę:

Informujemy iż, z dniem 01.04.2019 r. (poniedziałek) firma Benefit Systems ponownie udostępnienia swoim klientom wejść na zajęcia:

Siłownia - Hala Reduta, Hala Koło

Squash - Hala Koło

Sauna - Hala Reduta, Hala Koło

Delfin 2.mov

Oczekiwany, zmodernizowany, ekologiczny, przystosowany dla wszystkich Mieszkańców

Wielkie otwarcie Pływalni Delfin już 26 czerwca o godzinie 15:00, a teraz zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu w którym Pan Krzysztof Strzałkowski- Burmistrza Dzielnicy Wola opowiada o zmianach, które zaszły na pływalni.

Inauguracja Wolskiego Lodowiska

Przydatne linki: