Wolne tory

W tabeli znajdują się cyfry oznaczające ilość wolnych torów w poszczególnych dniach.

Foka Wolne tory 2021