Pływalnia Delfin

Kontakt

ul. Kasprzaka 1/3

01 - 211 Warszawa

tel. 22 631 48 67

email: delfin@osirwola.pl

Kierownik obiektu: Edyta Kondraciuk

delfin2019

Godziny otwarcia

 • poniedziałek - piątek 7:00 - 22:00

 • sobota 8:00 - 22:00

 • niedziela 8:00 - 22:00

Ostatnie wejście na pływalnię o godz. 21:00

Przerwa techniczna: 9:00-9:30


W ofercie

 • pływanie rekreacyjne

 • nauka i doskonalenie pływania

 • sauna

Aktualności

Szanowni Państwo,

Funkcjonowanie pływalni OSIR Wola w dniach 15-16, 22-23 maja 2021 r.


Pływalnia "Foka" 08.05.2021 r. - 8:00-14:00

09.05.2021 r. - NIECZYNNE


Pływalnia "Nowa Fala" 08.05.2021 r. - 8:00-14:00

09.05.2021 r. - NIECZYNNE


Pływalnia "Delfin" 08.05.2021 r. - 8:00-22:00

09.05.2021 r. - 8:00-22:00

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2021r. poz. 446 zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy że od dnia 15 marca 2021r. do odwołania zamknięte zostają pływalnie OSiR Wola – Pływalnia Foka ul. Esperanto 5 oraz Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3. Otwarta pozostaje Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 – tylko dla członków kadry narodowej Polskiego Związku Sportowego. Korzystanie z tego obiektu jest możliwe tylko po wcześniejszym skontaktowaniu się z kierownictwem obiektu w godzinach 8:00-16:00 pod adresem nowafala@osirwola.pl lub telefonicznie 22 877 21 25.

Pozostałe obiekty OSiR Wola – Hala sportowa Koło ul. Obozowa 60 i Hala sportowa Reduta ul. Redutowa 37 funkcjonują zgodnie z wytycznymi obowiązujących rozporządzeń.

Drodzy Seniorzy,

z przyjemnością informujemy, że od pierwszego marca ruszają zajęcia sportowo - rekreacyjne na pływalniach OSiR Wola:

 • Pływalnia Delfin;

 • Pływalnia Nowa Fala;

 • Pływalnia Foka.


Szczegółowe informacje dotyczące zajęć i zapisów, są udzielane bezpośrednio w obiektach.

Szanowni klienci

W związku z opublikowanym w dniu 16.10.2020 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1829) informujemy, iż z dniem 19.10.2020 r. korzystanie z pływalni OSiR Wola możliwe jest wyłącznie dla:

− przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (m.in. podmioty zajmujące się nauką pływania, trenerzy i instruktorzy sportowi itp.)

− innych podmiotów w ramach prowadzonej działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (m.in. kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe),

− publicznych i niepublicznych placówek oświatowych.

Wstrzymuje się do odwołania sprzedaż biletów jednorazowych dla klientów indywidualnych, z wyłączeniem uczestnictwa w organizowanych w danym obiekcie zajęciach sportowych.

Sauna i jacuzzi są wyłączone z użytkowania.

Serdecznie zapraszamy

W związku z opublikowanym w dniu 16.10.2020 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1829) informuję, iż z dniem 19.10.2020 r. nasze pływalnie zostaną ponownie otwarte dla podmiotów i osób wskazanych w zmienionym § 6 ust. 1 pkt. 2 ppkt. b) tj. "przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w ust. 13, studentów i uczniów - w ramach zajęć na uczelni lub w szkole". Tym samym cofam przestój dla pracowników ogłoszony od dnia 19.10. 2020 r. do dnia 31.10.2020 r.

Polecenie wstrzymania pracy na okres od 19.10.2020 r. do 31.10.2020 r.

W związku ze stanem epidemii, ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zakazana została działalność związana ze sportem i rekreacją, w szczególności basenów, siłowni i klubów fitness.

W związku z powyższym, w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola na Pływalniach "Delfin", "Nowa Fala" oraz "Foka" nastąpi czasowy przestój w wielu obszarach działalności, w tym również w zakresie należącym do zakresu obowiązków pracowniczych na stanowiskach: ratownik - instruktor pływania, kasjer, dozorca nocny oraz pracownik zaplecza sportowego.

Zajęcia dla Seniorów 2020

Szanowni Państwo,

z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną oraz mając na uwadze Wasze bezpieczeństwo, zajęcia w ramach "Programu Senior 2020" planujemy rozpocząć na początku października.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

 • obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejście, toalety, podjazdy),

 • wydłużony czas na przebranie

Parking

Pływalnia posiada bezpłatny parking dla klientów OSIR Wola w godzinach przebywania na pływalni "Delfin", w pozostałych przypadkach opłata za parking jest zgodna z cennikiem.