Hala Sportowa Koło

Kontakt:

ul. Obozowa 60

01 - 423 Warszawa

tel. 22 877 38 06, biuro: 22 877 38 99

email: kolo@osirwola.pl

Kierownik obiektu:

Koło

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek – piątek: 8:00 – 22:00
 • sobota - niedziela: 8:00 -22:00

W okresie letnim lipiec – sierpień Hala czynna poniedziałek - piątek


OFERTA

 • 3 sektory (piłka halowa, koszykówka, siatkówka)
 • Sala fitness
 • Siłownia
 • Squash
 • Sauna

Dodatkowo dostępne w ofercie jest:

 • Parking płatny (dzierżawa)
 • Kawiarnia (tymczasowo zamknięta)
 • Ścianka wspinaczkowa (dzierżawa)

Aktualności

Szanowni klienci,

Zgodnie z decyzją Dyrektora w dniach 30-31.12.2020r. pływalnie i hale OSiR Wola będą dla klientów zamknięte.

Szanowni klienci

W związku z opublikowanym w dniu 16.10.2020 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1829) informujemy, iż z dniem 19.10.2020 r. korzystanie z pływalni OSiR Wola możliwe jest wyłącznie dla:

− przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (m.in. podmioty zajmujące się nauką pływania, trenerzy i instruktorzy sportowi itp.)

− innych podmiotów w ramach prowadzonej działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (m.in. kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe),

− publicznych i niepublicznych placówek oświatowych.

Wstrzymuje się do odwołania sprzedaż biletów jednorazowych dla klientów indywidualnych, z wyłączeniem uczestnictwa w organizowanych w danym obiekcie zajęciach sportowych.

Sauna i jacuzzi są wyłączone z użytkowania.

Serdecznie zapraszamy

W związku z opublikowanym w dniu 16.10.2020 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1829) informuję, iż z dniem 19.10.2020 r. nasze pływalnie zostaną ponownie otwarte dla podmiotów i osób wskazanych w zmienionym § 6 ust. 1 pkt. 2 ppkt. b) tj. "przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w ust. 13, studentów i uczniów - w ramach zajęć na uczelni lub w szkole". Tym samym cofam przestój dla pracowników ogłoszony od dnia 19.10. 2020 r. do dnia 31.10.2020 r.

Polecenie wstrzymania pracy na okres od 19.10.2020 r. do 31.10.2020 r.

W związku ze stanem epidemii, ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zakazana została działalność związana ze sportem i rekreacją, w szczególności basenów, siłowni i klubów fitness.

W związku z powyższym, w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola na Pływalniach "Delfin", "Nowa Fala" oraz "Foka" nastąpi czasowy przestój w wielu obszarach działalności, w tym również w zakresie należącym do zakresu obowiązków pracowniczych na stanowiskach: ratownik - instruktor pływania, kasjer, dozorca nocny oraz pracownik zaplecza sportowego.

Drodzy klienci informujemy o nowych godzinach funkcjonowania Hali "Koło"

Kort do squasha: 8:00-21:00 (dezynfekcja boisk do squasha w godzinach od 12:00-13:00 oraz 16:00-17:00)

Siłownia: (na siłowni w jednym momencie może przybywać maksymalnie 12 osób)

 • 8:00-11:00
 • 11:30-14:30
 • 15:00-18:00
 • 18:30-21:30

Sauna: (z sauny w jednym momencie może korzystać maksymalnie 2 osoby)

9:00-21:30

Uprzejmie prosimy o uwagę:

Informujemy iż, z dniem 01.04.2019 r. (poniedziałek) firma Benefit Systems ponownie udostępnienia swoim klientom wejść na zajęcia:

Siłownia - Hala Reduta, Hala Koło

Squash - Hala Koło

Sauna - Hala Reduta, Hala Koło

Funkcjonowanie Hali Koło w 2020 r.

Ustala się godziny funkcjonowania hali sportowej Koło OSiR Wola w okresie 01.07.2020 r. - 31.08.2020 r.:

 • poniedziałek - piątek 8:00 - 22:30 (siłownia do 22:00)
 • sobota, niedziela - nieczynne

 • boisko
 • siłownia
 • kort do squasha
 • sala fitness
 • ścianka wspinaczkowa
 • sauna
 • kawiarenka
 • sala konferencyjna
 • organizacja imprez

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:

Z dumą informujemy, że Hali sportowej Koło został przydzielony status obiektu dostępnego dla osób z niepełnosprawnościami przez "Niepełnosprawnik". Wszelkie informacje o przystosowaniu obiektu tutaj.

Dodatkowo w ostatnim czasie zainstalowane zostały tabliczki informacyjne pisane alfabetem Braille'a na drzwiach pomieszczeń i szafkach

Parking:

Informujemy, że w godzinach funkcjonowania hali funkcjonuje płatny parking na 35 miejsc. Opata za 1 godzinę wynosi 2 z i jest uiszczana przy wyjeździe z parkingu w budce pracownika parkingu.