Przetarg nieograniczony na"Przebudowę Pływalni Delfin przy ul.Kasprzaka 1/3 w Warszawie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Pływalni Delfin przy ul.Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)" 7/PN/PD/OSiR/2017


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje, że w postępowaniu na „Przebudowę Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3w Warszawie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)” Nr postępowania: 1/PN/PD/OSIR/2017 przedłuża termin składania ofert do dnia 17.10.2017 r. godz.11:30; termin wniesienia wadium do dnia: 17.10.2017r. godz.11:30; otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 17.10.2017 r. o godz.12:00; Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Do pobrania :