Dyrekcja

Ośrodkiem Sportu I Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola kieruje Dyrektor przy pomocy dwóch Zastępców oraz Głównej Księgowej.

Dyrektor odpowiedzialny jest za jego działalność, właściwą organizację oraz efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem.


  


Dyrektor Arkadiusz Werelich


Dyrektor przyjmuje interesantów w biurze OSiR po uprzednim umówieniu poprzez sekretariat : 

ul. Esperanto 5

00-049 Warszawa

tel. 22 636 70 45 wew. 9

email: sekretariat@osirwola.plZ-ca Dyrektora

Bożena Krupińska


Główna Księgowa

Katarzyna Linka


tel. 22 636 70 45

Zastępca Dyrektora - wew. 8

Główna Księgowa - wew. 6