OSIR WOLA

Historia

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Wola działa na mocy Uchwały Rady Gminy Warszawa - Centrum z dnia 4 czerwca 1998 r. Początkowo składał się z pływalni „Delfin” mieszczącej się przy ul. Kasprzaka 1/3. Następnie w 2000 r. dołączyła do niej pływalnia „Nowa Fala” (ul. Garbińskiego 1) oraz hala sportowa „Reduta” (ul. Redutowa 37). Zaś w 2001 r. pływalnia „Foka” (ul. Esperanto 5) oraz hala sportowa „Koło” (ul. Obozowa 60). Obecnie OSiR Wola funkcjonuje w oparciu o 5 obiektów sportowych.

Wszystkie ww. obiekty znajdują się w bliskim sąsiedztwie szkół podstawowych, dlatego też pierwotnie głównym celem Ośrodka była nauka pływania dzieci i młodzieży uczęszczających do wolskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej upowszechniającej różne formy rekreacji zgodnie z zadaniami określonymi w Statucie. Podstawową jego działalnością są:

- nauka i doskonalenie pływania dzieci i młodzieży,

- organizacja zajęć kultury fizycznej, treningów, zawodów sportowych, meczy, imprez sportowo-rekreacyjnych.

Ponadto wszystkie obiekty zostały wybudowane przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych dotyczących między innymi obiegu, regulacji i oczyszczania wody.

OSiR Wola

Zapraszamy do naszych obiektów

zakochaj się w Warszawie sportowej na Woli

Delfin 2.mov

Oczekiwany, zmodernizowany, ekologiczny, przystosowany dla wszystkich Mieszkańców

Wielkie otwarcie Pływalni Delfin już 26 czerwca o godzinie 15:00, a teraz zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu w którym Pan Krzysztof Strzałkowski- Burmistrza Dzielnicy Wola opowiada o zmianach, które zaszły na pływalni.