Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola

OSiR- Biuro

Dyrektor Arkadiusz Werelich

ul. Esperanto 5

01-049 Warszawa

tel. (22) 6367045

sekretariat@osirwola.pl

Pływalnia Nowa Fala

ul. Garbińskiego 1

tel. (22) 877 21 25
tel./fax (22) 877 21 26

nowafala@osirwola.pl


Pływalnia Delfin

ul. Kasprzaka 1/3

tel. (22) 631 48 67
tel./fax. (22) 631 48 65

delfin@osirwola.pl


Pływalnia Foka

ul. Esperanto 5

tel. (22) 636 55 90

foka@osirwola.pl


Hala Sportowa Koło

ul. Obozowa 60

tel. (22) 877 38 06

kolo@osirwola.pl

Hala Sportowa Reduta

ul. Redutowa 37

tel. (22) 836 59 44

reduta@osirwola.pl

NUMER KONTA OSiR WOLA :

Citi Bank Handlowy w Warszawie

78 1030 1508 0000 0005 5047 4053